0530 842 39 38
info@karabogalar.com

default-logo

Yangın Kapısı

Yangın kapısı; yangın olan bir ortamda, insanların ve diğer canlıların güvenliğini sağlayan, yangınla ilişiği kesen, barikat veya engel görevi gören ve her yönüyle diğer kapılardan farklı olan bir kapıdır.

Yangın esnasında binayı hızlı ve güvenilir bir şekilde terk etmek için öncelikle yanığın kapılarının dayanıklı, güvenilir ve işlevini yerine getiriyor durumda olması gerekmektedir. En büyük felaketlerden birisi olan yangın esnasında yangın kapısı bir can kurtaran niteliğindedir, yangın merdiveninin güvenilirliğini sağlayan yangın kapısı en üst seviye titizlikle imal edilmelidir. İmalatında iyi teknoloji, kaliteli ham madde kullanımı ve tüm bunların titiz bir işçilikle yapılmasına özen gösterilmelidir. Satışa sunulmadan önce mutlaka test edilmesi de diğer bir dikkat edilmesi gereken konudur.

Kısacası bütün yapı ve binalarda bulunması gereken umumi bir araçtır. Bir yangın kapısında bulunması gereken teknik özelliklerden bahsedecek olursak; dışarıdan kapalı olduğunda dahi içeriden kapıyı açacak bir panik kolu bulundurması, normalin üstünde sıcaklıkta genleşerek duman sızdırmayan özel imal contaların kullanılması, kapının her iki tarafa da açılabilmesi, kullanılacağı binanın veya yapının ortamına uygun kasa kiplerinin kullanılması, opsiyonel duman sızdırmayan kapı altı giyotini kullanılması, hidroliğin yangına dayanıklı olması, menteşelerin kullanım açısından kolay olması için yaylı olması gibi teknik özellikler sıralayabiliriz. Yangın kapısının tüm bu özellikleri eksiksiz bulundurması gerekir. Aksi taktirde işlevine uygun olmayan yangın kapıları yüzünden istenmeyen can kayıplarının yaşanması ihtimali doğmuş olur.