0530 842 39 38
info@karabogalar.com

default-logo

Yangın Kapısı Yönetmeliği

Yangın kapısı ile ilgili tasarı 2007 Kasımının son günlerinde yürürlüğe girmiştir.Yangın kapısı yönetmeliği 142 maddeden oluşmaktadır.

Peki anayasada yer alan bu yönetmelik, genel anlamı ile neleri içermektedir?

Her hangi bir yangın,gaz kaçağı veya zehirli madde salınımını önlemek amacı ile alınan tedbirler ve bu tedbirleri uygulamaya koyarken uyulması gereken kurallar detaylı bir biçimde yönetmeliğe konulmuştur.

Yönetmelikte, yangın esnasın da insanların panik durumu da en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür.Örneğin;insanlar panik halinde iken itfaiyenin numarasını ya da yangın merdivenlerinin yerini dahi akıllarına getiremeyebilirler.Bunun için Yangın kapısına ya da koruma amaçlı kullanılacak bölgelere ‘Yangın 110’yazısının renkli ve büyük harflerle yazılmasını zorunlu kılınmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşların ya da şahsa ait apartman ve binaların yapı malzemesinin kalitesi ve yangına karşı dayanıklılığı da yönetmelikte önemli bir yer kapsamaktadır.Yapılacak olan binaların ; duvarlanın ,döşemelerinin ve kullanılan diğer malzemelerinin,  90 dakikalık yanmaya karşı korunaklı olması zorunluluğu vardır.

Bina içerinde acil yangın aydınlatması,yangın algılama ve uyarı sistemin bulunması ve yönlendirici levha ya da işaretlerin bulunması da bu yönetmelik ile zorunlu hale gelmiştir.

Yönetmeliğin içerisinde en önemli hususlardan bir diğeri ise ,yangın merdivenlerinin binanın kolay ulaşılabilir bir tarafına yapılması zorunluluğudur.Ana giriş kapısının önüne ya da civarına ,park yasağını belirten levhalar da konmalıdır.Çünkü itfaiye ekipleri yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarını yaparken herhangi bir zor durum ile karşılaşmaması gerekir.

Yönetmelik kuralları ile çelişen bir durumda yaptırımlar ağır olmaktadır.İlk önce ,istenmeyen durumların giderilmesi için 1 yıl süre verilir ancak denetlemeler de sorunların giderilmemesi halinde yaptırımlar ağır olmaktadır.