0530 842 39 38
info@karabogalar.com

default-logo

Yangın Kapısı Yönetmeliği

Yangın kapısı yönetmeliği bayındırlık ve iskan bakanlığının sivil savunma kanunları kapsamında bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı onayı ile hazırlamış olduğu yangın kapısı yönetmeliği kurum veya kuruluşlar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Hazırlanmış olan yönetmeliğin amacı kamu kurum niteliğindeki veya kuruluş niteliğindeki bunun yanında özel kuruluşlar ve gerçek kişiler tarafından kullanılmakta olan her türlü bina ve yapıları kapsayacak şekilde yönetmelik maddeleri oluşturulmuştur. Her türlü yapı bina veya tesis işletmesinin tasarımını veya yapımını işletimini veya bakımını bunun yanında kullanım safhalarını çok iyi belirlemek gerekmektedir. Belirlenen bu noktalarda ortaya çıkabilecek yangın tehlikelerinde can ve mal konusunda zararları en aza indirmek hedeflenmektedir.

Yangın kapısı yönetmeliği amaç olarak oluşabilecek yangınların en az seviyeye indirilmesi ve herhangi bir durumda çıkması muhtemel yangının can ve mal kaybını en aza indirecek şekilde söndürülmesini sağlamak üzere yangın oluşmadan önce veya yangın sırasında alınacak tedbirleri içermektedir. Bu aşamada ülke çapında yaşayan insanların içinde bulunduğu her türlü yapı, bina tarzı yapılar, tesisler , açık veya kapalı durumdaki işletmeler yönetmelik esaslarına göre yangına karşı önlem almaları ve yangın söndürme tedbirlerini uygulaması gerekmektedir.

Acil durum veya afet olarak değerlendirilmekte olan olaylar dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelebileceği düşünülerek önceden tedbir alınmalıdır. Bu kapsamda yangın, deprem ve benzeri afetlerde bina içinde yaşayanların tahliyesini sağlayacak olan yangın kapıları olmaktadır. Olaylara ilk müdahaleyi yapan yangın kapıları üretimlerinde yangın kapısı yönetmeliği esasları göz önünde bulundurulmalıdır.