0530 842 39 38
info@karabogalar.com

default-logo

Yangın Kapısı İmalatı

İnsanoğlu için bir geçiş aşaması olarak nitelendirebileceğimiz dünya hayatında, insanları pek çok doğa sorunu beklemektedir. Doğal afetler deprem, sel, tayfun gibi olağanüstü hal olarak değerlendirilen kötü durumlar tarih boyunca yaşanmaktadır. Yangınlar da bu tarz felaketlere örnek verilebilir. Yangının boyutuna göre felaketin ehemmiyeti de değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte küçük büyük her türlü yangın canlılar için çeşitli tehlikeler arz etmektedir. Bu nedenle yangın olayı yaşanması halinde en kısa sürede olay yerinden uzaklaşıp yetkilileri haberdar etmek gerekmektedir. Yangın çıkması halinde bizler için sıradan bir kapı olmaktan öteye geçen yangın kapıları bu noktada devreye girer. Hayata tutunuşun sembolü olarak gösterilebilecek olan yangın kapılarının bizlere hakkıyla yardımcı olabilmeleri için çok doğru şekilde imal edilmeleri gerekir. Nitekim söz konusu bu yapı insan hayatını direkt olarak etkilediğinden dolayı hata payı kabul etmeyen bir iştir.

Yangın kapısı imalatında kullanılan ana malzeme çeliktir. Bununla birlikte bazı durumlarda alüminyum kullanımına da rastlanmaktadır. Yangın kapısı imalatında kullandığımız maddelerin sahip olması gereken en önemli özellik malzemelerin ısıya karşı dayanıklı olmalarıdır. Yangın kapısını meydana getiren malzemelerin bir diğer özelliği de en yüksek ısı durumunda genleşmeleridir. Şayet bu şartlar sağlanmazsa hayati önem taşıyan yangın kapılarının güvenliği tam olarak sağlanamayacaktır. Bu da bina sakinleri için çok önemli bir tehlikeye yol açacaktır. Yangın kapısı imalatında kullanılan malzemelerin yanı sıra kapının bulunacağı bina yapısı da ayrıntılı biçimde incelenip en doğru şekilde tasarlanması elzemdir.