0530 842 39 38
info@karabogalar.com

default-logo

YANGIN KAPISI FİRMALARI

Günümüzde insanların en çok can ve mal kaybı yaşadığı olaylar doğal afetler olarak bilinmektedir. Bu sebeple doğal afetlerin verebileceği zararlar vb. gibi etmenler göz önüne alarak, hesaplamalar yapılarak doğal afetlere karşı bir çok önlemler bulunmuş, geliştirilmiş ve tasarlanmıştır. 

Yangında çıkması durumunda çok büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet verebilecek bir doğal afettir. Bu sebepledir ki yangın doğala afetine karşı da geçmişten günümüze bir çok önlem alınmıştır. Fakat alınan önlemler daha doğrusu yapılan önlemler kendilerini daha iyi ve daha kullanışlı olan bir başka önleme bırakmıştır.

Yangın afetine karşı en çok kullanılan önlemler yangın söndürme sistemleri, yangın merdivenleri ve yangın kapıları olmuştur. Fakat bunların içerisinden de hem daha kullanışlı ve güvenli oluşu hem de daha ucuz ve kolay üretilebilmesi sebebiyle yangın kapıları bir adım öne çıkmıştır. Günümüzde artık evlerde dâhil olmak üzere yangın kapılarının kullanılmadığı alanların sayısı gerçekten hiç yok denilecek kadar a z sayılara düşmüştür. Tabi ki bunla beraber yangın kapısı firmaları denilen bir sektörün de doğması gayet doğala olarak karşılanmaktadır. Evet, yangın kapılarının bu kadar rabet görmesi yangın kapısı firmaları sektörünü doğurmuştur.

Yangın kapısı firmaları dünya standartlarını baz alarak yangın afetine karşı önlem olarak alınan yangın kapılarını üreten firmalardır. Günümüzde hem yurt içinde hem de yurt dışında olmak üzere çok sayıda yangın kapısı firmaları bulunmaktadır. Tabi ki tercih meselesi genellikle yerli firmalardan yana olmalıdır. Çünkü alınan bir yangın kapısının olası bir arızalanma durumunda ya da bakımı yapılması gerekildiğinde yabancı firmalarla hem iletişim sorunu hem de nakliye sorunu yaşanacaktır.

Yangın kapıları firmalarının sayısının bir hayli fazla oluşu sebebiyle yangın kapısı satın alma durumunda yangın kapısının satın alacağınız firmanın tüm izinlerinin, tüm belgelerinin, özellikle dünya standartlarına uygunluk belgelerinin olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Yangın kapısı satın aldığınızda bakımı da firma tarafından üstlenilmesine dikkat etmeli hatta olanaklı bir durum olan garanti belgesini de istemelisiniz.

Ayrıca sadece internet üzerinden yangın kapısı satışı yapan da bir çok yangın kapısı firmaları bulunmaktadır. Güvencenizi sağlamaları durumunda bu firmalar da tercih edilebilir.